"Educació del moviment" o "Educació pel moviment"?
Espere, entre tots, poder contestar aquesta pregunta a final de curs.

miércoles, 20 de mayo de 2015

El Codi Deontològic del professor Educació Física


Aquest Codi pretén presentar als professors, administradors i totes les persones implicades en l'educació física i sistema esportiu escolar unes directrius i principis que s'utilitzaran en l'educació física quan es tracti amb estudiants en edat escolar. El Codi està dissenyat per cobrir l'educació física que s'ofereix als nens i joves a les escoles i se sustenta en els següents principis:

    L'educació física (EF) en institucions escolars per a xiquets i joves pot contribuir positivament al desenvolupament dels infants. És un vehicle per al desenvolupament físic, mental, personal, social, espiritual i emocional. Aquest desenvolupament es potencia si un professor o ajudant informat, intel·ligent, atent i progressista amb un marc ètic de bones pràctiques acceptades guia a la persona.
    Aquest Codi adopta els principis continguts en el Codi d'ètica esportiva del Consell d'Europa.


El professional docent ha de dur implícita l'etica que emana aquest codi deontològic, ja que educar implica un ventall de decisions sobre el que resulta bo/dolent, convenient/inconvenient, efectiu/inútil (Devís 1994). D'aquesta manera, estableix un ordre moral en les seues sessions. Concretament, el professor d'Educació Física ha de superar el valors ètics "inherents" a l'esport (els que tradicionalment se li han adjudicat) i complementar-se amb la "justicia", "autonomia", "responsabilitat", etc.

No hay comentarios:

Publicar un comentario